Wyprawka szkolna.

Wyprawka szkolna, chyba najgorszy koszmar rodziców, które dzieci idą do szkoły, chodzą do niej i te które mają więcej niż jedno dziecko. Wyprawka szkolna, to coroczna zmora, ja mam ją już od 5 lat. I powiem Wam umie wyczyścić portfel. Wyprawka pierwszoklasisty pasowała się w okolicach 800 zł. Więc jak usłyszałam rozporządzenie że podręczniki mają być bezpłatne, ucieszyłam się, zawsze to mniejszy koszt pełnej wyprawki. Choć na razie tylko 1, 2, 4 klasy szkoły podstawowej i 1 gimnazjum. A co roku mają dochodzić klasy, że wogóle podręczniki nie będą płatne. Nie będziemy już kupować podręczników,
materiałów edukacyjnych niebędących podręcznikami oraz materiałów ćwiczeniowych
przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Zapewnienie tych podręczników i
materiałów jest zadaniem szkoły - rodzice nie mogą ponosić kosztów związanych z ich
zakupem. 

Tak więc

W roku szkolnym 2015/2016 uczniowie otrzymują:

Klasy I - II szkoły podstawowej:

1. podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej,
przyrodniczej i społecznej, które zapewnia minister właściwy do spraw oświaty
i wychowania,
2. podręczniki lub materiały edukacyjne do obowiązkowych zajęć z zakresu danego
języka obcego nowożytnego,
3. materiały ćwiczeniowe.

Klasa IV szkoły podstawowej:

1. podręczniki lub materiały edukacyjne do obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
2. materiały ćwiczeniowe.
Klasa I gimnazjum:
1. podręczniki lub materiały edukacyjne do obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
2. materiały ćwiczeniowe.


W roku szkolnym 2016/2017 bezpłatnym dostępem do podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych zostaną objęci uczniowie klas I – V szkoły podstawowej oraz uczniowie klas I-II gimnazjum.

W roku szkolnym 2017/2018 wszyscy uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum będą mieli zapewniony bezpłatny dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych.

Ja jestem za, wiedząc że moje dziecko będzie miało wszystkie książki zapewniane przez szkołę, i nie będę musiała się martwić że cały rok muszę oszczędzać na ich zakup. 

Brak komentarzy:

Copyright © 2016 Po drugiej stronie czasu , Blogger