KONKURS "BAW SIĘ RAZEM Z CARLA STYLE"1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (dalej „Uczestnicy”), które:

a) pod postem konkursowym na Facebooku pozostawią stworzoną przez siebie nazwę produktu.

b) zaakceptują warunki Regulaminu.

c) udostępnią post konkursowy na swojej tablicy.

d) polubią profil Ayal i CarlaStyle na Facebooku.

2. Opublikowany przez Uczestnika komentarz zwany jest dalej w niniejszym Regulaminie jako „Zgłoszenie”. Zgłoszenia dostarczone po Czasie Trwania Konkursu lub naruszające warunki Regulaminu nie będą brały udziału w Konkursie.
3. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie Zgłoszeń w imieniu osób trzecich.

Pełny regulamin wraz z opisem nagród: http://www.carlastyle.pl/pl/konkursy/104-konkurs-.html

Brak komentarzy:

Copyright © 2016 Po drugiej stronie czasu , Blogger